kkvaluation

      
 

 

 


ประเภทของทรัพย์สินที่ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 

 1. ประเภทที่อยู่อาศัยรายย่อย (Housing Unit) ได้แก่

 • ที่อยู่อาศัยรายย่อยภายในโครงการจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์

 • ที่อยู่อาศัยรายย่อยภายในโครงการอาคารชุด เช่น ห้องชุดพักอาศัย และที่อยู่อาศัยรายย่อยทั่วไปทุกประเภท

 1. ประเภทโครงการที่อยู่อาศัย (Residential Project) ได้แก่

 • โครงการจัดสรรตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน

 • โครงการอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

 • โครงการที่อยู่อาศัยประเภท อพาร์ทเม้นท์, หอพัก, เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

 1. ประเภทพาณิชยกรรม (Commercial) ได้แก่

 • อาคารพาณิชย์

 • ห้องชุดเพื่อการพาณิชยกรรม

 • ห้องชุดสำนักงาน

 • โครงการอาคารสำนักงาน

 • ศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้า

 • ทรัพย์สินประเภทพาณิชยกรรมทุกประเภท

 1. ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial) ได้แก่

 • โรงงานอุตสาหกรรม

 • โกดัง

 • โครงการนิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท

 1. ประเภทเกษตรกรรม (Agriculture) ได้แก่

 • ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เช่น นาข้าว, สวนผัก-ผลไม้, สวนยาง

 • ที่ดินเกษตรกรรมพืชไร่พืชสวนทุกประเภท

 1. ประเภทใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง (Special Purpose) ได้แก่

 • สนามกอล์ฟ

 • โรงแรม

 • รีสอร์ท

 • โรงพยาบาล

 • เครื่องจักร-อุปกรณ์

 • ที่ดินเปล่าเพื่อการพัฒนา

 • ทรัพย์สินทางปัญญา

 

สรุปประเภททรัพย์สินที่ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • ที่อยู่อาศัยรายย่อยทุกประเภท

 • ที่ดินเปล่าทุกประเภท และทุกขนาด

 • โครงการจัดสรรที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 • โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียม

 • โครงการอาคารสำนักงาน

 • สิทธิการเช่าที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคาร

 • อพาร์ทเม้นท์ ,เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์, หอพัก และแฟลต

 • ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า

 • โรงงาน โกดัง และเครื่องจักร-อุปกรณ์

 • โรงพยาบาล

 • โรงแรม และรีสอร์ท

 • สนามกอล์ฟ

 • ที่ดินพร้อมอาคารตามวัตถุประสงค์การใช้งานทุกประเภท